Menu

Rejestr korzyści

Współpraca z nami pozwoli Państwu na osiągnięcie licznych korzyści, takich jak:

 • nieodpłatny charakter usługi brokerskiej;
   
 • optymalny i kompleksowy program ubezpieczeniowy, obejmujący szeroki zakres ochrony  i kilkadziesiąt klauzul dodatkowych;
   
 • poprawa efektywności wydatków na cele ubezpieczeniowe, umożliwiająca kompleksowe ubezpieczenie całego majątku, odpowiedzialności cywilnej i innych interesów;
   
 • wprowadzenie rozwiązań zapewniających uzyskiwanie odszkodowań maksymalnie rekompensujących poniesioną stratę;
   
 • prowadzenie likwidacji szkód wraz z udostępnieniem odpowiedniego oprogramowania;             
 • prowadzenie czynności i dzialań związanych z dochodzeniem praw odszkodowawczych, zapewniajacych prawidłową wypłatę należnego odszkodowania;
   
 • udział rzeczoznawcy majątkowego w określaniu wartości budynków przeznaczonych do ubezpieczenia;
   
 • wybór ubezpieczyciela, z przeniesieniem ciężaru przygotowania procedur na naszą Spółkę;
   
 • wdrożenie przez Inter-Broker przygotowanego programu ubezpieczeniowego i pełna kontrola jego realizacji przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi elektronicznych;
   
 • ograniczenie zaangażowania Państwa pracowników do niezbędnego minimum;
 • dostęp do najnowszych produktów ubezpieczeniowych – jesteśmy współtwórcą proponowanych przez ubezpieczycieli rozwiązań;
   
 • usługi szkoleniowe, seminaryjne, edukacyjne dla Państwa pracowników w zakresie wiedzy ubezpieczeniowej oraz likwidacji szkód;
   
 • opracowanie i wynegocjowanie preferencyjnych warunków pakietów ubezpieczeń indywidualnych (ubezpieczenie domu, mieszkania, samochodu, OC w życiu prywatnym) dla Państwa pracowników;
   
 • opracowanie programu ubezpieczeń grupowych na życie i zdrowotnych;
   
 • pomoc w formułowaniu niezbędnych wymagań ubezpieczeniowych wobec wykonawców inwestycji zlecanych przez Państwa bądź w określaniu takich wymagań w przygotowywanych przetargach;
   
 • wsparcie na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwkradzieżowego;
   
 • ocena polis lub gwarancji ubezpieczeniowych składanych przez inwestorów;
   
 • przeniesienie odpowiedzialności za poprawność programu na naszą Spółkę;
   
 • gwarancja bezpieczeństwa dzięki dodatkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, z jedną z najwyższych w Polsce sum gwarancyjnych
Spółka realizuje projekt dofinansowany ze środków Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
NAZWA INWESTYCJI: Wdrożenie elektronicznego systemu B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi.
NAZWA BENEFICJENTA: INTER-BROKER SP. Z O.O.
WARTOŚĆ PROJEKTU: 1.127.541,00 PLN.
UDZIAŁ UNII EUROPEJSKIEJ: 670.886,90 PLN.
OKRES REALIZACJI: 2013 - 2014
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO