Menu

Organizacja zamówień publicznych

Jako broker specjalizujący się we współpracy z podmiotami sektora finansów publicznych, posiadamy bardzo duże doświadczenie w organizacji postępowań zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Od początku naszej działalności przeprowadziliśmy już kilkaset przetargów na ubezpieczenia, występując w nich
w roli biegłego lub pełnomocnika zamawiającego.

Zatrudniamy liczną grupę specjalistów w zakresie zamówień publicznych, doświadczonych w przygotowywaniu postępowań na ubezpieczenia. Do ich zadań należy opracowanie opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów i sposobu oceny ofert, wymagań stawianych wobec wykonawców, oszacowanie wartości zamówienia, udział w postępowaniu w charakterze członka lub biegłego komisji, analiza i ocena złożonych ofert, ich zgodności z opisem przedmiotu zamówienia, w sporządzeniu dokumentacji przetargowej, nadzór nad zawarciem umowy o wykonanie zamówienia publicznego itd.

Kwalifikacje naszych pracowników podnoszone są na bieżąco poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach, co pozwala w naszych usługach uwzględniać wszelkie nowelizacje ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podobnie jak usługi stricte brokerskie, również ten zakres naszej działalności jest dla naszych Klientów całkowicie nieodpłatny.
 

Aktualne ogłoszenia o zamówieniach

Spółka realizuje projekt dofinansowany ze środków Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
NAZWA INWESTYCJI: Wdrożenie elektronicznego systemu B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi.
NAZWA BENEFICJENTA: INTER-BROKER SP. Z O.O.
WARTOŚĆ PROJEKTU: 1.127.541,00 PLN.
UDZIAŁ UNII EUROPEJSKIEJ: 670.886,90 PLN.
OKRES REALIZACJI: 2013 - 2014
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO