Menu

Likwidacja szkód

W zakresie naszych usług znajduje się realizacja procedur związanych ze zgłaszaniem szkód, a w szczególności pośrednictwo w zakresie formułowania odpowiednich roszczeń odszkodowawczych do ubezpieczyciela oraz sprawowanie nadzoru nad prawidłową co do zasady i terminowości realizacją odszkodowań.

W procedurze likwidacji szkód posługujemy się specjalistycznym programem - Elektronicznym Systemem Informacji Szkodowej. Jest to profesjonalna aplikacja do zarządzania informacją szkodową, oparta na zaawansowanej bazie danych i cyfrowym obiegu dokumentów. System jest narzędziem ustanawiającym nową jakość przy obsłudze naszych Klientów.

Spółka realizuje projekt dofinansowany ze środków Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
NAZWA INWESTYCJI: Wdrożenie elektronicznego systemu B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi.
NAZWA BENEFICJENTA: INTER-BROKER SP. Z O.O.
WARTOŚĆ PROJEKTU: 1.127.541,00 PLN.
UDZIAŁ UNII EUROPEJSKIEJ: 670.886,90 PLN.
OKRES REALIZACJI: 2013 - 2014
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO