Menu

Realizacja i zarządzanie programem ubezpieczeniowym

W celu zachowania najwyższych standardów obsługi Klienta, Inter-Broker korzysta z nowoczesnego systemu informatycznego zapewniającego wsparcie dla Klienta w jego sprawach ubezpieczeniowych, przy jednoczesnej gwarancji przestrzegania rygorystycznych procedur obiegu informacji. 

Nadzorujemy realizację umów i pomagamy Klientom w ich wykonywaniu. Aktualizujemy dane, monitorujemy terminy płatności składek, wystawianie aneksów, dokonujemy doubezpieczeń oraz prowadzimy statystyki szkodowe mogące mieć wpływ na realne obniżenie kosztów ochrony w kolejnych okresach ubezpieczenia.

Świadczymy także dodatkowe usługi, takie jak:

  • doradztwo w zakresie ubezpieczenia ryzyk ponadstandardowych,
  • pomoc w formułowaniu niezbędnych wymagań ubezpieczeniowych wobec wykonawców inwestycji zlecanych przez Klientów bądź w określaniu takich wymagań w przygotowywanych przetargach,
  • bieżąca analiza rynku ubezpieczeniowego pod kątem tendencji i zachodzących zmian, mających lub mogących mieć znaczenie albo zastosowanie w ubezpieczeniu Klienta,
  • działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwkardzieżowego,
  • przygotowywanie pakietów prywatnych ubezpieczeń dla pracowników (ubezpieczenie domu, mieszkania, samochodu, OC w życiu prywatnym),
  • opracowanie programów grupowych ubezpieczeń na życie i zdrowotnych,
  • przeprowadzanie szkoleń z zakresu ubezpieczeń oraz procedur likwidacji szkód,
  • i wiele innych ustalonych w trakcie negocjacji z naszymi Klientami.
Spółka realizuje projekt dofinansowany ze środków Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
NAZWA INWESTYCJI: Wdrożenie elektronicznego systemu B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi.
NAZWA BENEFICJENTA: INTER-BROKER SP. Z O.O.
WARTOŚĆ PROJEKTU: 1.127.541,00 PLN.
UDZIAŁ UNII EUROPEJSKIEJ: 670.886,90 PLN.
OKRES REALIZACJI: 2013 - 2014
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO