Menu

Oferta dla podmiotów gospodarczych

Czuwanie nad prawidłowym zabezpieczeniem swojego mienia i interesów powierzyły nam grupy przemysłowe i usługowe niemal wszystkich branż obecnych na rynku.

Obsługujemy wiodące przedsiębiorstwa najważniejszych działów polskiej gospodarki, współpracujemy także ze średnimi i małymi przedsiębiorstwami. Wszystkim oferujemy nowoczesne rozwiązania bazujące na najnowszych produktach rynkowych.

Umowy ubezpieczenia zawierane przy naszym udziale wykraczają ponad standardowe produkty oferowane przez ubezpieczycieli, zapewniając naszym Klientom m.in. racjonalizację kosztów i kompletną ochronę.

Oferowane Państwu nieodpłatne usługi opierają się na pięciu zasadniczych filarach:

Spółka realizuje projekt dofinansowany ze środków Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
NAZWA INWESTYCJI: Wdrożenie elektronicznego systemu B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi.
NAZWA BENEFICJENTA: INTER-BROKER SP. Z O.O.
WARTOŚĆ PROJEKTU: 1.127.541,00 PLN.
UDZIAŁ UNII EUROPEJSKIEJ: 670.886,90 PLN.
OKRES REALIZACJI: 2013 - 2014
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO