Społeczność pracowników

W procesie realizacji wszelkich zamierzeń kluczowym ogniwem jest zawsze człowiek. Za rozwój przedsiębiorstwa odpowiadają ludzie, którzy w nim pracują, w związku z tym pracownicy są największą wartością naszej firmy. To dzięki dobrze wykwalifikowanej kadrze nasza spółka nieustannie rozwija swój potencjał, co przekłada się bezpośrednio na jej stabilną i czołową pozycję na rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego.
Obecnie Inter-Broker to ponad 50 pracowników, w większości wysoko wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny prawa, ekonomii, finansów, energetyki, ochrony przeciwpożarowej.

Obowiązkiem odpowiedzialnego pracodawcy jest troska, aby pracownicy czuli się dobrze w swoim miejscu pracy. Tworzymy warunki do indywidualnego rozwoju i organizujemy wiele wartościowych szkoleń. Wiemy, że poszerzanie kompetencji jest korzystne zarówno dla pracownika jak i dla firmy.

Spółka realizuje projekt dofinansowany ze środków Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
NAZWA INWESTYCJI: Wdrożenie elektronicznego systemu B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi.
NAZWA BENEFICJENTA: INTER-BROKER SP. Z O.O.
WARTOŚĆ PROJEKTU: 1.127.541,00 PLN.
UDZIAŁ UNII EUROPEJSKIEJ: 670.886,90 PLN.
OKRES REALIZACJI: 2013 - 2014
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO