Rejestracja na szkolenie

Szkolenie Cyber

Starosta Powiatu Kieleckiego wraz z Prezesem Inter-Broker sp. z o.o. mają przyjemność zaprosić Szanownych Państwa na szkolenie: "Bezpieczny samorząd - ubezpieczenie w świecie cyberzagrożeń" realizowane przy współudziale Leadenhall Polska S.A. coverholldera firmy LLOYD'S

Termin: 22 października 2019, godz. 10:00
Miejsce: Siedziba starostwa
Szkoleniowcy: Inter-Broker sp.z o.o.; Leadenhall

Plan szkolenia:

 • 09:30 - 10:00 Kawa dla gości
 • 10:00 - 10:45 Szkolenie
 • 10:45 - 11:00 Przerwa kawowa
 • 11:00 - 12:00 Szkolenie cz. 2
 • 12:00 Lunch

Rejestracja:

Gmina:
E-mail:
 

Klauzula informacyjna dla uczestników konferencji

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 14 ust. 1, 2, 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Inter-Broker sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Żeglarska 31.
 • Administrator danych osobowych nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@interbroker.pl.
 • Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
 • Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów; w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 • Dane nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 • Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.
Spółka realizuje projekt dofinansowany ze środków Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
NAZWA INWESTYCJI: Wdrożenie elektronicznego systemu B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi.
NAZWA BENEFICJENTA: INTER-BROKER SP. Z O.O.
WARTOŚĆ PROJEKTU: 1.127.541,00 PLN.
UDZIAŁ UNII EUROPEJSKIEJ: 670.886,90 PLN.
OKRES REALIZACJI: 2013 - 2014
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO