O nas - nasze doświadczenie

Spółka pod firmą Inter-Broker powstała 1 czerwca 1998 r. Jej założyciele posiadali już wówczas kilkuletnie doświadczenie w pracy w sektorze ubezpieczeń, uczestnicząc aktywnie w tworzeniu wolnego rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego w czasie transformacji gospodarczej i ustrojowej naszego kraju.
Ten niebagatelny kapitał doświadczenia zaprocentował w postaci profesjonalizmu i fachowości w obsłudze przedsiębiorstw oraz podmiotów sektora publicznego, w szczególności zaś jednostek samorządu terytorialnego. Niemal od początków istnienia biura Inter-Broker bowiem jego działalność koncentrowała się właśnie wokół tych ostatnich. Wieloletnie doświadczenie w tym zakresie, z którego należałoby tu przywołać zwłaszcza przygotowanie i wdrożenie nowatorskich programów ubezpieczeniowych dla Miasta Torunia (1998 r.) i Miasta Poznania (1999 r.), pozwoliło na dogłębne poznanie potrzeb tych podmiotów, co daje gwarancję przygotowania optymalnych programów ochrony ubezpieczeniowej.

Działając w realiach gospodarki rynkowej nieustannie poddawaliśmy jednak dywersyfikacji portfel obsługiwanych Klientów, tworząc jednocześnie drugi profil działalności naszej spółki, oparty na współpracy z podmiotami gospodarczymi sektora publicznego i prywatnego. W rezultacie, czuwanie nad prawidłowym zabezpieczeniem swojego mienia i interesów powierzyły nam grupy przemysłowe i usługowe niemal wszystkich branż obecnych na rynku.

W ciągu kilkunastu lat funkcjonowania naszej firmy odnotowała ona niezaprzeczalny sukces, dynamicznie przy tym się rozwijając i stając się liderem rynku, z rozpoznawalną marką. Jej działalność niezmiennie opierała się i nadal opiera na dwóch filarach – usługach świadczonych dla podmiotów publicznych i prywatnych - gwarantujących firmie stabilność i perspektywy dalszego rozwoju w przyszłości.
Sprawdza się i urzeczywistnia, jednym słowem, wizja jej założycieli i tworzącego ją wówczas i dzisiaj zespołu pracowników. A jest to zespół doświadczony, zapewniający utrzymywanie wysokiego poziomu obsługi. Ciągłe podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności oraz bieżące śledzenie zmian na rynku ubezpieczeniowym pozwala naszym Klientom korzystać z optymalnej ochrony, opartej na pełnej gamie dostępnych produktów, szczególnie że jesteśmy nie tylko odbiorcą, ale także współtwórcą proponowanych przez rynek ubezpieczeniowy rozwiązań.Dane rejestrowe:

Firma: Inter-Broker Sp. z o. o.
Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres: ul. Żółkiewskiego 5, 87-100 Toruń
Numer KRS: 0000180910
Oznaczenie sądu:  Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 90 000,00 zł
Regon: 870315750
NIP: 879-101-30-31
Zezwolenie: zezwolenie PUNU nr 404/98
Wpis do rejestru brokerów:    00000418/U


 

Spółka realizuje projekt dofinansowany ze środków Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
NAZWA INWESTYCJI: Wdrożenie elektronicznego systemu B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi.
NAZWA BENEFICJENTA: INTER-BROKER SP. Z O.O.
WARTOŚĆ PROJEKTU: 1.127.541,00 PLN.
UDZIAŁ UNII EUROPEJSKIEJ: 670.886,90 PLN.
OKRES REALIZACJI: 2013 - 2014
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO