Menu

Oferta dla sektora publicznego

Spółka Inter-Broker związała swoją działalność przede wszystkim z jednostkami sektora finansów publicznych. Będąc brokerem samorządowym, podjęliśmy współpracę z komunalnymi podmiotami prawa handlowego. Poza nimi świadczymy swoje usługi dla dużej grupy spółek Skarbu Państwa, urzędów administracji państwowej, instytucji publicznych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim, uczelni wyższych, podmiotów służby zdrowia.

Wieloletnie doświadczenie w tym zakresie pozwoliło na dogłębne poznanie potrzeb tych podmiotów, co daje gwarancję przygotowania optymalnych programów ochrony ubezpieczeniowej.

Nie bez znaczenia też pozostaje fakt, że nasza oferta współpracy wpisuje się w obowiązujące regulacje o kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, zawarte w znowelizowanej ustawie o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz w komunikacie Ministra Finansów w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z dnia 30 grudnia 2009 r.).

Oferowane Państwu nieodpłatne usługi opierają się na pięciu zasadniczych filarach:

Spółka realizuje projekt dofinansowany ze środków Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
NAZWA INWESTYCJI: Wdrożenie elektronicznego systemu B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi.
NAZWA BENEFICJENTA: INTER-BROKER SP. Z O.O.
WARTOŚĆ PROJEKTU: 1.127.541,00 PLN.
UDZIAŁ UNII EUROPEJSKIEJ: 670.886,90 PLN.
OKRES REALIZACJI: 2013 - 2014
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO