Menu

Szanowni Państwo

   Aktywności człowieka, wszelkim jego przedsięwzięciom, zawsze towarzyszyło ryzyko, będące zagrożeniem dla ich realizacji. Dla powodzenia zamierzonych planów i osiągnięcia pełnego sukcesu istniała zatem i nadal istnieje potrzeba ograniczania i powstrzymywania tego ryzyka, aby nie stanowiło już niebezpieczeństwa.

   Inter-Broker Sp. z o.o. – jako jeden z czołowych polskich brokerów ubezpieczeniowych - od kilkunastu lat w tym właśnie zakresie niesie pomoc swoim Partnerom, zapewniając bezpieczeństwo ich działalności. Przygotowując autorskie programy ubezpieczeniowe, dopasowane do rzeczywistych potrzeb naszych Klientów, powstrzymujemy ogromną część towarzyszącego im ryzyka, przez to zaś wspieramy ich w odniesieniu sukcesu.

ul. Żeglarska 31, 87-100 Toruń, Tel. (56) 658 42 60, Fax (56) 658 42 61
e-mail: interbroker@interbroker.pl

Spółka realizuje projekt dofinansowany ze środków Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
NAZWA INWESTYCJI: Wdrożenie elektronicznego systemu B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi.
NAZWA BENEFICJENTA: INTER-BROKER SP. Z O.O.
WARTOŚĆ PROJEKTU: 1.127.541,00 PLN.
UDZIAŁ UNII EUROPEJSKIEJ: 670.886,90 PLN.
OKRES REALIZACJI: 2013 - 2014
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO